ἀντισταθμιζόμενα


ἀντισταθμιζόμενα
ἀντισταθμίζω
pres part mp neut nom/voc/acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.